Dostępne zasoby geodezyjne przedstawione za pomocą oprogramowania iGeoMap
Gminy
Góra Kalwaria
Konstancin-Jeziorna
Lesznowola
Piaseczno
Prażmów
Tarczyn
Miasta
Góra Kalwaria
Konstancin-Jeziorna
Piaseczno
Tarczyn
Mapa powiatu

Aktualności

Operat elektroniczny 2016-01-25
W dniu 22 stycznia 2016r. w opraciu o technologię iGeoMap/ePODGiK uruchomiono możliwość przekazywania operatów w postaci elektronicznej. Kompletny operat może być przekazywany w postaci pliku PDF, który w trakcie przesyłania do ośrodka dokumentacji jest podpisywany elektronicznie, a następnie podlega weryfikacji przez inspektorów. Negatywny wynik weryfikacji skutkuje zwrotem operatu do wykonawcy, a pozytywny nadaniem stosownego identyfikatora, przyjęciem do zasobu i automatycznym opublikowaniem w Internecie. Taka procedura skutkuje tym, że operat jest natychmiast dostępny do wykorzystania w innych pracach geodezyjnych.
Jest to drugie wdrożenie operatu elektronicznego w technologii iGeoMap/ePODGiK. Pierwsze zrealizowano w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mińsku Mazowieckim (kwiecień 2015 roku). Dotychczas możliwość przekazywania operatu elektronicznego udostępniono 58 wykonawcom geodezyjnym i przyjęto w ten sposób już ponad 1500 operatów.
Rysunek ilustruje liczbę operatów przyjmowanych elektronicznie w ostatnim roku na tle wszystkich operatów przyjmowanych w PODGiK Mińsk Mazowiecki.
Udostępniona funkcjonalność jest naturalną konsekwencją postępu technicznego i eliminuje konieczność drukowania operatów utworzonych elektronicznie jedynie w celu dostarczenia ich do ośrodka dokumentacji w postaci analogowej, w którym następnie wydruki podlegały skanowaniu. Korzyści mają więc wymiar zarówno materialny, jak i organizacyjno-czasowy. Uruchomiona technologia iGeoMap/ePODGiK przewiduje również wykorzystanie operatów elektronicznych z dodatkiem niezbędnych materiałów w postaci tradycyjnej.

Dodanie możliwości wyboru operatora płatności internetowych 2015-04-07
W dniu 07.04.2015 przy obsłudze prac geodezyjnych dodano możliwość wyboru operatora płatności internetowych. Dostępne możliwości to: płatność poprzez system PayByNet lub PayU. Dzięki dodaniu drugiego operatora znaczenie poszerzyła się lista banków, z których można dokonywać opłat.

Czasowe wyłączenie przetwarzania prac geodezyjnych 2014-12-31
W związku z pracami technicznymi przeprowadzanymi w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, przetwarzanie prac zgłoszonych drogą internetową zostaje wstrzymane do godziny 14.00 dnia 5.I.2014  więcej

Copyright (C) 2010 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 10 lutego 2010